شنبه, 5 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۴:۵۶:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ 
  • کد خبر : ۶۳۰۰۰
برگزاری كارگاه روش تحقیق و جستجوی منابع در تاریخ 96/11/24
کارگاه روش تحقیق و جستجوی منابع الکترونیک در تاریخ 96/11/24 از ساعت 16-12 در سالن دکتر بهادری واقع در دانشکده بهداشت (دانشکده پزشکی سابق) برگزار خواهد شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0